Zgierz, Poland

Projekt “Before I die” w polskiej wersji “Zanim umrę…” powstał w ramach projektu Wolne Muzeum Sztuk Ulicznych realizowanego przez Stowarzyszenie Tkalnia i Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu.

Projekt jest współfinansowany przez Akademię Orange.

Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej “Przystań” należały do grupy “Instalacje”. Pomysł “Before I die” od razu ich zachwycił. Temat śmierci, jeden z najtrudniejszych do podejmowania na co dzień, wydał im się bardzo interesujący i wart głębszego przemyślenia. Stał się punktem wyjścia do rozmowy o tym, co jest ważne w życiu, o czym, marzyć i ja te marzenia realizować, a także jak przeżyć życie, aby było szczęśliwe.

The “Before I Die” project in the Polish version called “Zanim umrę…” was prepared as a part of the Free Museum of Street Art project coordinated by the Association of Weaving and Cultural Center for Children in Zgierz, Poland. The project was co-financed by the Orange Academy.

Children from the community center “Marina” belonged to the Group of “Installations”. The idea of ​​”Before I die” immediately captivated them. Topic of death is one of the most difficult to discuss but kids found it interesting and worth thinking more deeply. It has become the starting point for discussions about what is important in life, what to dream about, how to realize those dreams and what to do to have satisfying life.

n

I want to play football with Messi.

I want to have my own monkey.

I want to meet Justin Bieber.

Built by Świetlica Środowiskowa Przystań w Zgierzu/Community Center Marina in Zgierz

May 2013